Projekty

Projekt

AVN

Klient

AVN

Opis

Piotr Wisłocki odpowiadał za uzyskanie zlecenia na opracowanie projektu planu zagospodarowania dużego zespołu jednorodzinnych domów mieszkalnych o pow. 650 ha w podmoskiewskim regionie od rosyjskiego dewelopera AVN. Piotr Wisłocki koordynował prace zespołu projektowego w Londynie i w Warszawie wykorzystując doświadczenie i umiejętności licznych ekspertów od planowania urbanistycznego.

W rezultacie 6-miesięcznego procesu szczegółowych analiz, wariantowania rozwiązań i studiów wykonalności , powstał końcowy projekt , który zapewniał czytelny i hierarchicznie zróżnicowany układ systemu dróg i przestrzeni publicznych zapewniający przyszłym mieszkańcom ich identyfikację w nowym mieście będącym połączeniem mocno zdefiniowanych przestrzeni miejskich przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego i topograficznego. 

Status

Plan 2006r.

Rola

Piotr Wisłocki pełnił funkcję dyrektora biura projektowego Aukett Polska.