Projekty

Projekt

Avon Gliwice

Klient

Avon Cosmetics

Opis

Na podstawie kontraktu zawartego z firmą EUROMOST (obecnie Hill International) Piotr Wisłocki kierował zespołem opracowującym projekty sieciowych obiektów sprzedaży i szkoleń firmy AVON w wielu miejscach w Polsce. Rolą Piotra Wisłockiego było kierowanie zespołem projektowym i koordynacja uzgodnień  projektowych ze wskazanymi  użytkownikami obiektów sieci AVON.

W Gliwicach powstał nowatorski i znaczący projekt obiektu dostosowanego do specyficznych wymagań  lokalnego centrum o ograniczonym budżecie inwestycyjnym. 

Status

Realizacja 2005r.

Rola

Piotr Wisłocki  pełnił funkcję dyrektora firmy Aukett Polska i kierował pracami zespołu projektowego.