Projekty

Projekt

Coffee Heaven Sadyba

Klient

Coffee Heaven / Euromost

Opis

Na podstawie kontraktu zawartego z firmą EUROMOST (obecnie Hill International) Piotr Wisłocki kierował zespołem opracowującym projekty sieciowych obiektów firmy Coffee Heaven w Polsce. Rolą Piotra Wisłockiego było kierowanie zespołem projektowym i koordynacja uzgodnień  projektowych ze wskazanymi  użytkownikami obiektów sieci Coffee Heaven.

Obiekt zaprojektowany w centrum handlowym Sadyba Best Mall w Warszawie stanowił od pierwszego szkicu oryginalny prototyp brandingu firmy Coffee Heaven. Zespół projektowy zaprojektował nie tylko projekt wnętrz, ale także stworzył spójny zestaw standardów projektowych i zasad technicznych, które potem stały się obowiązujące w licznych obiektach sieci Coffee Heaven w Polsce i w Czechach. 

Status

Realizacja 2004r.

Rola

Piotr Wisłocki  pełnił funkcję dyrektora firmy Aukett Polska i kierował pracami zespołu projektowego.