Projekty

Projekt

Gazprom

Klient

Gazprom

Opis

Rolą Piotra Wisłockiego było reprezentowanie zaproszonych do konkursu  zespołu uznanych światowych architektów, pośredniczenie pomiędzy zespołem projektantów klienta włącznie z firmą ARUP z licznym zespołem wiodących konsultantów międzynarodowych i koordynowanie ich pracy z różnymi zespołami architektów pracujących w Londynie, Edynburgu i w Rosji

Zespół Piotra Wisłockiego zwyciężył w konkursie w którym uczestniczyli OMA/Rem Koolhaas, Jean Nuovel, Fuksas, Herzog & de Meuron i Daniel Liebeskind opracowując projekt, który połączył zastosowanie najbardziej innowacyjnych technologicznie, przestrzennie i funkcjonalnych koncepcji z uwzględnieniem kontekstu otoczenia oraz kulturowych i społecznych uwarunkowań. Zaprojektowany obiekt 70-kondygnacyjnej wieży miał być  głównym elementem większego założenia inwestycyjnego o łącznej wartości 2 miliardów Euro. 

Status

Projekt konkursowy został wytypowany do opracowania dalszego projektu szczegółowego, lecz później prace zostały wstrzymane. 

Rola

Piotr Wisłocki był dyrektorem zwycięskiego zespołu projektowego w RMJM