Projekty

Projekt

Zabrze Platan

Klient

Apsys / IVG

Opis

Piotr Wisłocki  pozyskał zlecenie funduszu inwestycyjnego IVG we współpracy z firmą ABSYS do zaprojektowania rozbudowy centrum handlowego PLATAN w Zabrzu. Rozbudowa przewiduje powiększenie obiektu o 10 000 m2.  Piotr Wisłocki był odpowiedzialny za przedstawienie kilku propozycji możliwości rozbudowy i prowadził wielobranżowy zespół projektowy, który przygotował projekt włączony w warunki nowego planu miejscowego i umożliwił dalszą rozbudowę obiektu

Projekt dostarczył wielowariantowe rozwiązania uwzględniające analizy kosztów budowy, analizy możliwości uzyskania przychodu z wynajmu i inne elementy ekonomiczności inwestycji. Zespół Piotra Wisłockiego współpracował ściśle z analitykami rynku, specjalistami wynajmu powierzchni handlowych, konstruktorami, konsultantami ochrony p-poż i komunikacji, co spowodowało, że projekt stał się komercyjnie efektywny i w pełni zrealizowalny. 

Status

Koncepcja i plan miejscowy ukończono w 2012. Realizacja w latach 2017-2018.

Rola

Piotr Wisłocki  i Jakub Wolnicki pełnili funkcję dyrektorów firmy ESA Polska i kierowali pracami zespołu projektowego.