Projekty

Projekt

51 Chalkwell Avenue

Klient

Herald Construction

Opis

Blok dziewięciu mieszkań zastępujący dom w widocznym miejscu narożnej bramy. Projekt powstał w ścisłej konsultacji z lokalnymi władzami ds. planowania przestrzennego, jako kontrowersyjna interwencja w bardzo wrażliwym architektonicznie i politycznie kontekście.

Budynek optymalizuje wykorzystanie terenu, osiągając znaczny wzrost gęstości zabudowy bez negatywnego wpływu na jego najbliższych sąsiadów czy szerszy kontekst. Projekt jest racjonalny i uregulowany dla każdej konstrukcji.

Status

Pozwolenie na budowę uzyskane w 2021 r., zakończenie planowane na 2022 r.

Rola

iArch świadczyło kompleksowe usługi w zakresie projektowania architektonicznego.