Projekty

Projekt

Farthings

Klient

Frank Harris

Opis

Bardzo pokaźna nieruchomość w pasie zieleni dała możliwość wybudowania dwóch współczesnych mieszkań z domu z lat 50. XX wieku, który został nieprzychylnie rozbudowany i przekraczał przestrzenne potrzeby właściciela.

Pomimo tego, że propozycja dotyczyła bardziej rozbiórki niż nowej budowy, przy zmniejszeniu kubatury i powierzchni mieszkań, iArch musiał zaangażować się w szeroko zakrojone konsultacje, aby zyskać poparcie władz lokalnych. Zatwierdzony projekt radykalnie poprawia efektywność środowiskową istniejącego budynku i przywraca spójność architektoniczną wcześniej oszpeconemu domowi.

Status

Realizacja w 2020r.

Rola

iArch byli architektami.