Projekty

Projekt

Apsys Wrocław

Klient

Apsys

Opis

Zespół Piotra Wisłockiego został zaproszony przez dużego  międzynarodowego dewelopera firmę APSYS do wzięcia udziału w ograniczonym  konkursie na zaprojektowanie wielofunkcyjnego centrum miejskiego. Projekt polegał na zaproponowaniu rewaloryzacji terenów na wyspie położonej w ścisłym centrum Wrocławia w rozwidleniach rzeki Odry.

Zespół Piotra Wisłockiego zaproponował zabudowę zintegrowaną  z komunikacyjną  tkanką miasta włączając w rewaloryzowaną zabudowę wyspy muzeum oraz przestrzenie publiczne, połączone z historycznym centrum miasta mostem dla pieszych. Rewaloryzowana zabudowa wyspy odtwarza i kreuje ulice miejskie połączone z pasażami handlowymi  i obiektami o charakterze współczesnych centrów handlowo-usługowych. 

Status

Praca konkursowa została zaprezentowana na sesji Rady Miasta w 2004r. 

Rola

Piotr Wisłocki  pełnił funkcję dyrektora firmy Aukett Polska i kierował pracami zespołu wraz z architektem Rafałem Depowskim.