Rozwiązania

iARCH jest międzynarodowym zespołem architektów i konsultantów, który dostarcza kompleksowe usługi w zakresie planowania, projektowania oraz realizacji inwestycji zapewniając kreatywność, profesjonalne doświadczenie oraz komercyjne walory projektów dla klientów zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Europie Środkowej.

Doradztwo projektowe

iARCH tworzy unikalne rozwiązania architektoniczne, dopasowane do wymagań klientów pod względem stylu, kontekstu, celów i komercyjności. Realizując projekty pracownicy iARCH ustalają standardy projektowania uwzględniające potrzeby i oczekiwania klienta. Indywidualne podejście do każdego projektu stosuje się niezależnie od tego, czy projektowane są budynki mieszkalne, biurowe, handlowe czy wielofunkcyjne na zlecenie klienta korporacyjnego, lub czy też dotyczą inwestycji w mniejszej skali, jak na przykład domu jednorodzinny dla klienta indywidualnego.

Przyjęta filozofia działania gwarantuje osiągnięcie zarówno celów użytkowych , jak i komercyjnych postawionych przez klienta.

Dzięki temu podejściu iARCH prowadzi wieloletnią współpracę z klientami, niejednokrotnie zdobywając nagrody i wyróżnienia. 

Doradztwo inwestycyjne

iARCH udziela profesjonalnych porad we wszystkich aspektach realizowania projektów inwestycyjnych . Urzeczywistnia aspiracje zleceniodawców minimalizując ryzyko inwestycyjne przy jednoczesnej maksymalizacji potencjału inwestycji. Działalność konsultacyjna iARCH obejmuje: selekcję ocenę przydatności działek inwestycyjnych, przeprowadzanie studiów wykonalności i ocen rentowności inwestycji, przygotowanie budżetów i źródeł finansowania inwestycji , kierowanie procesem uzyskiwania pozwoleń i decyzji administracyjnych . iARCH doradza również w zakresie procedur przetargowych oraz przygotowywania umów budowlanych.
peter1525768518483

Kompleksowe usługi projektowe

iARCH dostarcza klientom wielobranżowe usługi projektowe. Stale współpracuje z wieloma poważanymi lokalnymi i międzynarodowymi specjalistami w swojej dziedzinie, tj. inżynierami, konsultantami, inwestorami zastępczymi, kosztorysantami i wykonawcami. iARCH koordynuje pracą wieloosobowego zespołu w imieniu klienta, co skraca czas realizacji projektów zmniejszając tym samym koszt inwestycji.
integra1525768225378

Zarządzanie projektami

iARCH na zlecenie klienta wciela się w rolę niezależnego partnera biznesowego. Do istniejących zespołów klientów dodaje fachową wiedzę i obiektywizm. Usługi zarządzania projektami obejmują pomoc przy selekcji wyborze firm branżowych (tj. m.in.: konstruktorów, instalatorów, drogowców), a następnie definiowania zakresu ich usług oraz koordynacji ich pracy. 
design1525768259927