Projekty

Projekt

Coffee Heaven Łódź

Klient

Coffee Heaven / Euromost

Opis

Na podstawie kontraktu zawartego z firmą EUROMOST (obecnie Hill International) Piotr Wisłocki kierował zespołem opracowującym projekty sieciowych obiektów firmy Coffee Heaven w Polsce. Rolą Piotra Wisłockiego było kierowanie zespołem projektowym i koordynacja uzgodnień  projektowych ze wskazanymi  użytkownikami obiektów sieci Coffee Heaven.

W projekcie obiektu Coffee Heaven w Łodzi, zespół Piotra Wisłockiego rozwinął  koncepcję brandingu , dostosowując ją do  warunków dużego centrum handlowego stosując intensywną i zapraszającą kolorystykę wystroju jednocześnie spełniając wymogi techniczne, funkcjonalne i komercyjne obowiązujące w obiektach sieci.

Status

Realizacja 2004r.

Rola

Piotr Wisłocki  pełnił funkcję dyrektora firmy Aukett Polska i kierował pracami zespołu projektowego.