Projekty

Projekt

Coffee Heaven Nowy Świat

Klient

Coffee Heaven / Euromost

Opis

Na podstawie kontraktu zawartego z firmą EUROMOST (obecnie Hill International) Piotr Wisłocki kierował zespołem opracowującym projekty sieciowych obiektów firmy Coffee Heaven w Polsce. Rolą Piotra Wisłockiego było kierowanie zespołem projektowym i koordynacja uzgodnień  projektowych ze wskazanymi  użytkownikami obiektów sieci Coffee Heaven.

Projekt lokalu sieci Coffee Heaven w Warszawie przy Nowym Swiecie jest przykładem dostosowania brandingu firmy do warunków unikalnej lokalizacji, bez utraty funkcjonalności i ekonomicznej efektywności  wymaganej przez międzynarodowe standardy dla tego typu obiektów. 

Status

Realizacja 2004.

Rola

Piotr Wisłocki  pełnił funkcję dyrektora firmy Aukett Polska i kierował pracami zespołu projektowego.