Projekty

Projekt

Opole

Klient

IGI

Opis

Piotr Wisłocki pozyskał zlecenie od irlandzkiej grupy inwestycyjnej IGI na przygotowanie studium wykonalności i optymalizację rozbudowy centrum handlowego SOLARIS w Opolu. Piotr Wisłocki koordynował prace wielobranżowego zespołu projektowego współpracując z licznymi  podnajemcami istniejącego centrum, decydentami władz miasta, przedstawicielami mediów, społeczności lokalnej oraz mieszkańców. Zespół Piotra Wisłockiego współpracował z klientem i jego doradcami w celu osiągnięcia najbardziej optymalnego komercyjnie rozwiązania zgodnego z wizją rozwoju miasta.

Wypracowany projekt stał się podstawą do  miejscowego planu zagospodarowania, zawierał liczne otwarte przestrzenie publiczne, stworzył największy w Opolu  plac miejski, i zapewnił 10 000 m2 nowej przestrzeni handlowej oraz wielopoziomowy garaż podziemny. Aktualnie projekt jest rozwijany w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego,  w negocjowaniu, którego współpracował Piotr Wisłocki i jego zespół.
Status.

Status

Koncepcja i plan miejscowy ukończono w 2012. Realizacja w latach 2017-2018. 

Rola

Piotr Wisłocki  i Jakub Wolnicki pełnili funkcję dyrektorów firmy ESA Polska i kierowali pracami zespołu projektowego.