Projekty

Projekt

Saski Crescent

Klient

AIG/Lincoln

Opis

W ramach założonego joint venture z warszawską pracownią projektową, rolą Piotra Wisłockiego było skompletowania zespołu architektów wyspecjalizowanych w obiektach biurowych oraz dalsze koordynowanie, inspirowanie oraz monitorowanie pracy zespołu projektowego.
Zespół projektowy Piotra Wisłockiego wygrał konkurs projektem, maksymalnie wykorzystującym możliwości działki położonej w ścisłym centrum miasta projektując budynek biurowy, który we współpracy ze specjalistami biura Happold został opracowany w wymaganym terminie i z zachowaniem przewidzianych kosztów. Wykraczając poza oczekiwane przez klienta, cele komercyjne projekt był wielokrotnie nagradzany w kraju i za granicą włączając w to uzyskanie nagrody Budynku Biurowego Roku Europy Środkowej przyznaną przez Construction Industry Journal.

Status

Realizacja w 2004r.

Rola

Piotr Wisłocki był dyrektorem zwycięskiego zespołu projektowego Aukett+APA Wojciechowski.