Projekty

Projekt

Szwedzka

Klient

DTZ

Opis

Zespół projektowy kierowany przez Piotra Wisłockiego i Rafała Depowskiego został zaproszony przez DTZ do opracowania koncepcji zagospodarowania i rewaloryzacji terenów i obiektów poindustrialnych na terenie byłej fabryki firmy Cussons.

Projekt rozwijał się na bazie analiz mięjscowych uwarunkowań i potencjału zawartego w istniejącej zabudowie o różnej wielkości, wieku oraz wartościach. Końcowy projekt wielofunkcyjnej zabudowy apartamentowo-usługowej został skonsultowany z urzędem konserwatora zabytków (całość terenu podlega ochronie prawnej), branżami inżynierskimi oraz specjalistami od efektywności inwestycyjnej z firmy DTZ. W rezultacie powstał wizionerski projekt realny zarówno pod względem wykonalności technicznej, jak i  komercyjnej opłacalności.  

Status

Plan 2005r

Rola

Piotr Wisłocki pełnił funkcję dyrektora biura projektowego Aukett Polska i prowadził projekt z Rafałem Depowskim, jako głównym architektem projektu.