Projekty

Projekt

Old Gassworks

Klient

Baines Group

Opis

Zbędny budynek przemysłowy w nieokreślonym otoczeniu został zakupiony przez Baines Group jako nowe centrum biurowe i biznesowe dla wielu MŚP.

iArch ściśle współpracował ze swoim bardzo aktywnym i pomysłowym klientem, aby zapewnić unikalne miejsce pracy odzwierciedlające etos jego użytkowników – promujące zdolność adaptacji, wydajność, myślenie lateralne i współpracę. Stara Gazownia okazała się niezwykle udanym miejscem pracy, zapewniając zupełnie nowy rodzaj zakwaterowania na swoim regionalnym rynku.

Status

Ukończony w 2018 r.

Rola

iArch byli architektami i projektantami wnętrz.